Ako postupovať pri úmrtí

o o o o o

 

Pokiaľ u vás nastala smutná udalosť a hľadáte pomoc, prijmite našu úprimnú sústrasť a navštívte našu kanceláriu. Spravíme všetko pre to, aby sme vám v tejto ťažkej chvíli vyšli čo najviac v ústrety a pomohli vám.

 

V prípade úmrtia je potrebné pripraviť si tieto doklady:

  • preukaz poistenca
  • občiansky preukaz / identifikačná karta
  • list o prehliadke mŕtveho
  • doklad o hrobovom mieste


V prípade úmrtia dieťa do 15 rokov:

  • rodný list dieťaťa
  • list o prehliadke mŕtveho
  • občianske preukazy / identifikačnú kartu rodičov


Pri kremácii je potrebné odovzdať rovnaké doklady ako pri pochovávaní.