Naše služby

o o o o o
  Ponuka našich služieb Vám umožní vybaviť všetky záležitosti spojené s pohrebom, prenájmom hrobového miesta a kremácie na jednom mieste v Dome smútku vo Svite.  
 • prevoz zosnulých
 • obliekanie a úprava zosnulých
 • zabezpečenie kompletnej pohrebnej dokumentácie a matriky
 • chladiace zariadenie
 • predaj rakiev, krížov
 • výroba a predaj vencov, smútočných kytíc a pohrebných rekvizít (šerpy, kahance atď.)
 • príprava smútočného obradu
 • zabezpečenie dôstojnej poslednej rozlúčky
 • hudobný sprievod a ozvučenie pri hrobe
 • reprodukovaný hudobný sprievod na želanie
 • výkop hrobu a úprava okolia hrobu
 • odvoz kvetinových darov k miestu pochovania
 • pri kremačnej rozlúčke prevoz zosnulých do krematória, vrátane vybavenia požadovaných náležitostí
 • dohliadanie na kvalitu a dôstojný výkon pietneho aktu
 • potvrdenie účasti na pohrebe pre zamestnávateľa
 • prenájom hrobového miesta
 • vyhľadávanie v evidencii pochovaných
 • exhumácie zosnulých