Cenník

o o o o o

 

Cenník pohrebných a cintorínskych služieb schválený VZN č. 7/2020 – platný od 24.6.2020 uznesením č. 81/2020