Posledné rozlúčky

o o o o o

 

Zabezpečíme pre vás cirkevnú alebo občiansku rozlúčku. Našu kanceláriu, Dom smútku, cintorín, evanjelický, rímsko-katolícky aj grécko-katolícky kostol nájdete len kúsok od seba. Rozlúčky so zosnulými iných vierovyznaní vykonávame v Obradnej sieni Domu smútku.