Smútočné oznamy

o o o o o

 

Posledné rozlúčky, ktoré organizujeme v najbližších dňoch vo Svite.
Obrady zabezpečujeme aj mimo mesta.

 

Mária TARAGEĽOVÁ

Pohrebná občianska a cirkevná rozlúčka sa bude konať 19. októbra 2022 o 14,00 hod. v obradnej sieni Domu smútku vo Svite.

Anna PRISTAŠOVÁ

Pohrebná cirkevná rozlúčka sa bude konať 20. októbra 2022 o 13,00 hod. v rímskokatolíckom Kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite.

Jozef ADAMKOVIČ

Kremačná cirkevná rozlúčka sa bude konať 21. októbra 2022 o 15,00 hod. v rímskokatolíckom Kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite.